Město letí

Architektura pro děti

Provádíme osvětu v architektuře a tvorbě veřejného prostoru. Zaměřujeme se na děti ve školách a rodiny, pro které vytváříme hravé programy.

Vycházíme z možnosti inspirace atmosférou města Plzně, města s dlouhodobou kulturní tradicí, ovlivněnou bohatým průmyslovým dědictvím.

rolujte dolů

Co děláme?

 • Pro školy vytváříme programy zabývající se tématem architektury a urbanismu
 • Pro rodiny s dětmi realizujeme architektonické dílny a procházky
 • Vytváříme různorodé materiály pro výuku architektury a pochopení souvislostí vývoje města od vzniku do současnosti

Architektonické procházky

Procházíme s dětmi napříč staletími a prožíváme s nimi vývoj města od samého počátku do 20. století. Doslova na vlastní kůži děti vnímají, jak funguje opěrný systém katedrály, tvoří originální návrh sgrafita, potkají sv. Bartoloměje a mnohem více.

Procházka historickým jádrem města. Děti se hravou formou naučí rozeznávat základní architektonické slohy a pochopí, jak dějiny ovlivňovaly urbanistický obraz města. Domů si odnesou vyplněné pracovní listy.

Nabízíme:

 • Historická architektura Plzně (gotika, renesance, baroko)
 • Moderní architektura (funkcionalismus)

Výtvarné dílny

Inspirujeme děti k vytvoření příjemného prostředí, ve kterém by chtěli žít. Děti se vžijí do role tvůrců města. Jako urbanisté si vytvoří plán města, ve kterém se mohou dobře cítit, jako architekti navrhnou vlastní představu dobře fungujícího domu. Prožívají dobrodružství územního plánování jako skuteční urbanisté.

Program je připraven tak, aby se v dětech podnítilo kritické myšlení a schopnost diskutovat. Promítáním inspirativních ukázek se jim zvýší povědomí o současné architektuře. Děti pracují ve skupinách, učí se tak spolupracovat. Tvorbou vlastních návrhů rozvíjí fantazii.

Prací ve skupinách i diskuzemi nad jednotlivými realizacemi se snažíme podněcovat kritické myšlení, zlepšovat komunikační a sociální dovednosti a schopnost spolupracovat.

Nabízíme:

 • Urbanistická dílna (navrhování půdorysu města)
 • Architektonická dílna (vytváření modelů domů)

Učitelům

Co nabízíme

 • Procházky i dílny jsou koncipovány tak, aby pokryly výuku dopoledního vyučování nebo celého projektového dne a zajišťují je vždy dva lektoři. Po dohodě však lze harmonogram přizpůsobit.
 • V rámci procházek získají žáci pracovní listy, Vám budou k dispozici i materiály rozšiřující, se kterými můžete pracovat před i po absolvování programu.
 • Projekt je navrhován s ohledem na RVP ZV a podporuje předměty humanitního zaměření. Pěstuje vztah ke kulturně historickému dědictví a životnímu prostředí člověka, se zvláštním zřetelem na architekturu.

Jak pracujeme

 • Děti pracují ve skupinách – učí se spolupráci
 • Do tvůrčího procesu jsou vtaženy formou animace výtvarného díla
 • Klademe důraz na multisenzorické vnímání dětí (zapojení co nejvíce smyslů)
 • Pracujeme interaktivně – využíváme pracovní listy, výtvarnou akci, práci s tělem…

O nás

V roce 2013 jsme založili spolek To město, z. s.

Cílem spolku je veřejně prospěšná činnost: osvětová, vzdělávací a organizační činnost v oblasti výtvarného umění, architektury a využití veřejného prostoru.

Zuzana Zbořilová

Iniciátorka a hlavní koordinátorka projektu. Je architektka a fotografka. Učí fotografii na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. V rámci doktorandského studia na Fakultě architektury ČVUT se podílí na tvorbě metodiky pro výuku architektury na školách.

Zdeňka Hajšmanová

Je autorkou názvu Město letí  a  v rámci projektu vytváří program pro mateřské školy. Je třídní učitelkou ve Waldorfské škole Dobromysl v Plzni.

Aleška Čeňková

Iniciátorka projektu, spoluvytváří jeho pedagogickou část. Má mnohaleté zkušenosti jako výtvarný pedagog. Pracuje jako lektorka animačních programů v Galerii města Plzně a působí jako výtvarný pedagog pro další organizace.

Marek Hlaváč

Učitel webdesignu a interaktivní animace na střední umělecké škole Nerudovka a na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Lucie Čásová

Autorka grafické podoby výukových materiálů a lektorka. Má mnohaleté zkušenosti s dětmi např. jako vedoucí dětských táborů. Studuje v ateliéru Animované a interaktivní tvorby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Yvona Kovářová

Lektorka a fotografka, vystudovala Intermédia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Dlouhodobě se zabývá tématem vizuálního smogu, založila platformu Vizuální smog v Plzni.

Markéta Hossingerová

Spoluvytváří pedagogickou část projektu. Pracuje ve prospěch výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Dlouhodobě se podílí na vzniku didaktických programů na vodním hradě Švihov. Rozšiřuje si obzory studiem alternativních pedagogických směrů jako například Montessori. Ve volném čase se věnuje tvůrčímu psaní.

Zapojte se

Hledáme zapálené lidi, které oslovuje téma architektury a tvorby veřejného prostoru zejména:

 • lektory, kteří mají čas lektorovat nárazově, převážně dopoledne
 • dobrovolníky, kteří by měli chuť zapojit se do realizace workshopů a propagace projektu
 • sponzory a partnery, kteří by nás mohli jakýmkoliv způsobem podpořit
 • fundraisery, kteří by nám pomáhali se sháněním financí
 • PR a marketing odborníky, kteří by nám radili s propagací

Kontakt

Zuzana Zbořilová
+ 420 602 189 631

Markéta Hossingerová
+ 420 702 910 763

E-mail
mestoleti@gmail.com 

To město, z. s.
Němejcova 4
301 00 PLZEŇ 

Číslo účtu
107-8589480217/0100, Komerční banka

Projekt podpořen: